parallax background

KAZALNIKI KAKOVOSTI

Rezultati ankete po posameznih letih

Rezultati ankete o komplianci strank v letu 2024

 Preberi več

Rezultati ankete o zadovoljstvu strank v letu 2024

 Preberi več

Rezultati ankete o komplianci strank v letu 2023

 Preberi več

Rezultati ankete o zadovoljstvu strank v letu 2023

 Preberi več

Rezultati ankete o komplianci strank v letu 2022

 Preberi več

Rezultati ankete o zadovoljstvu strank v letu 2022

 Preberi več

Rezultati ankete o komplianci strank v letu 2021

 Preberi več

Rezultati ankete o zadovoljstvu strank v letu 2021

 Preberi več

Kazalniki kakovosti Lekarne Zupančičeva Jama

V Lekarni Zupančičeva jama v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki je določen v  III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019), kjer je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.
Ta vključuje:

 • ustrezno kadrovsko zasedbo, ki se nenehno izobražuje

Kazalnike razvoja zaposlenih lahko med drugim dokazujemo tudi z magistro, ki se je izobraževala za izvajanje Pregleda uporabe zdravil, z magistro, ki izvaja svetovanje iz homeopatije, z magistro, ki ima kompetence iz kozmetologije in Bachovih esenc

 • ustrezne delovne pogoje, opremo in navodila za delo, ki je potrebna za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse
 • V skladu z Dobro lekarniško prakso skrbimo, da so vsa zdravila in izdelki shranjeni v ustreznih pogojih, redno vodimo evidence o ustrezni sobni temperaturi in vlagi ter temperaturi v hladilnikih. Z ustrezno tehnologijo kontinuirano spremljamo in beležimo potrebne parametre in s tem zagotavljamo kontrolirane pogoje hranjenja zdravil.
 • Razpolagamo z ustrezno opremo in navodili za uporabo ter vodimo evidenco o rednem vzdrževanju in čiščenju.
 • zagotavljamo varnost izdelanih, hranjenih in predanih zdravil pacientom
 • varnost je zagotovljena z upoštevanjem izdelanih standardnih operacijskih postopkov. Vodimo različne evidence, imamo izdelano oceno tveganja pri izdelavi posameznih magistralnih zdravil. Naše magistre farmacije obvladajo sistem poročanja farmakovigilanc.
 • nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje potreb vse bolj zahtevnih uporabnikov lekarniških storitev in stremljenje k izpolnjevanju njihovih pričakovanj,
 • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja zaposlenih in uporabnikov lekarniških storitev,
 • nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva

Vsako leto izvedemo dva do trikrat »team building« zaposlenih in vseh sodelujočih z lekarno, ki vsebuje formalne, strokovne in neformalne vsebine in organiziramo tudi interna predavanja iz različnih za nas uporabnih področij.

 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev
 • pestro izbiro artiklov, dobra založenost in hitrost dobave

Stremimo k možnosti izbire naših cenjenih strank s pestro izbiro in založenostjo z zdravili, prehranskimi dopolnili oz. dobavimo željene izdelke še v istem dnevu, saj imamo zagotovljeno dobavo iz veledrogerij in večjih dobaviteljev tudi do tri krat dnevno.

 • odlično dostopnost lekarne, brez čakalne vrste, z možnostjo pogovora in svetovanja visoko izobraženega kadra –magistre farmacije 11 ur dnevno
 • dodane storitve: možnost pogovora in svetovanja magistre homeopatinje, izdelava osebne kartice zdravil, pregleda uporabe zdravil ter možnost pogovora in svetovanja zdravnika specialista pediatra
 • ozaveščanje ljudi o zdravstveni problematiki z rednim pisanjem in objavljanjem člankov v zdravstvenih revijah, na spletnih straneh in z izvajanje predavanj v domovih starejših občanov
 • smo učni center, imamo mentorsko službo in nudimo prve delavne izkušnje v lekarni

Zavedamo se našega poslanstva predaje znanja mladim, še neizkušenim kolegom, študentom farmacije in farmacevtskim tehnikom, ki iščejo pripravništvo, da se usposobijo in gredo na strokovni izpit ter so pravnomočni izvajalci svojega poklica. Skozi dolga leta našega obstoja, je v naši lekarni opravljalo pripravništvo 40 farmacevtskih tehnikov,25 študentov magistrov farmacije in 5 dijakov srednje farmacevtske šole

 • skrb za okolje. V lekarni zbiramo tudi odpadna zdravila, ki jih stranke vrnejo zaradi pretečenega roka ali neuporabe.  Poskrbljeno je za ustrezno strokovno uničenje v sodelovanju s Kemofarmacijo d.d. V letu 2020 smo zbrali 19 polnih zabojnikov.
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

 
Politiko kakovosti uporabljamo z namenom nenehnega razvoja, rasti in izboljševanja delovanja lekarne. Zavedamo se našega poslanstva, zato smo že leta 2013 stopili skupaj s farmacevtskim podjetjem MSD v pilotno študijo, kjer smo razgalili razloge in iskali rešitve za boljšo Zavzetost za zdravljenje z zdravili (uporablja se izraz adherenca ali komplianca). Rezultate smo tudi predstavili na predavanju na 3.dnevu MSD marca 2014. Ugotovili smo, da smo farmacevti v lekarni nepogrešljiv tim v zdravstveni verigi, ki z izobraževanjem, motivacijo in spremljanjem bolnika ter z dodatno spodbudo zlasti pri kroničnih pacientih pripomore k aktivnemu in boljšemu sodelovanju bolnikov pri zdravljenju. Najpomembneje pa je, da bolnik začuti našo skrb zanj in njegovo zdravje.

Za nas je torej zelo pomemben kazalec kakovosti komplianca, ki kaže, kako razumljivo smo vam podali navodila, in ali smo vas obvestili o vsem, kar je potrebno za varno in učinkovito uporabo zdravil. Zavezani smo k stalnemu izboljševanju tega kazalca ,ki je najkompleksnejši kazalec kakovosti naših storitev. V te namene smo v mesecu maju 2021 ponovno izvedli anketo o komplianci in anketo o zadovoljstvu naših storitev. Na naši spletni strani neprekinjeno poteka anketa, ki nas usmerja k cilju čim večjega zadovoljstva naših obiskovalcev z našimi storitvami.

Vsekakor pa je več kot 25. letno delovanje lekarne (od l.1994) samo po sebi pokazatelj kakovosti in uspešnosti, saj glede kršitev ni bila vložena zahteva za obravnavo kršitev pacientovih pravic, prav tako pa tudi ne iz pozicij nadzornih inštitucij. Zato vsako večjo obletnico lekarne z veseljem obeležimo kot dan odprtih vrat, za naše stranke, uporabnike in poslovne partnerje ter vso zainteresirano javnost.

parallax background

Imate vprašanje? Potrebujete nasvet?

Kontakritajte nas ali nas obiščite na
Železna cesta 16, Ljubljana.

Veseli vas bomo!